Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-06/2015
Saksnummer : 15/1639 (JD)
Dokumentdato : 05.05.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utenriksstasjonene

Kopi:
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet

Retningslinjer for overføring av personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan og som har deltatt i operativ tjeneste som tolk etter 01.01.2006, samt deres nærmeste familiemedlemmer

Siste endringer
  • Ny: GI-06/2015 Retningslinjer for overføring av personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan og som har deltatt i operativ tjeneste som tolk etter 01.01.2006, samt deres nærmeste familiemedlemmer (05.05.2015)

    Justis- og beredskapsdepartementet gir retningslinjer for å sikre at personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan, kan overføres til Norge på kvoten for overføringsflyktninger. Departementet ber om at UDI forbeholder ledige plasser på den åpne delen av kvoten for overføringsflyktninger for inneværende år, for personer som kvalifiserer til innreisetillatelse etter dette rundskrivet. UDI og utenriksstasjonene bes prioritere saker som fremmes på grunnlag av dette rundskrivet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo