Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-11/2010
Dokument-ID : GI-11/2010
Saksnummer : 09/1263-9 (JD), 2010/003492 (UDI)
Dokumentdato : 27.04.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utlendingsnemnda

Instruks om krav til sannsynliggjort identitet ved fornyelse av reisedokument

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo