Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-12/2010
Dokument-ID : GI-12/2010
Dokumentdato : 30.04.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Utlendingsnemnda

Instruks om vurderingen av midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som har fått endelig avslag – utlendingsforskriften § 17-26

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo