Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-26/2010
Dokument-ID : Q-26/2010
Dokumentdato : 26.03.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerforskriften § 3-2

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo