Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : Q-33/2011
Saksnummer : 11/2316-1 (BLI), 2011/002316 (UDI)
Dokumentdato : 27.06.2011
Mottakere :

Kommune
Fylkesmennene 

Kopi
Justis- og politidepartementet
Arbeidsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
IMDi
UDI
Vox

Utvidelse av personkretsen som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo