Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-35/2011
Dokument-ID : Q-35/2011
Saksnummer : 2011/004155 (UDI)
Dokumentdato : 21.12.2011
Mottakere :

Kommuner
Fylkesmennene
Utlendingsdirektoratet
Politiet

Iverksetting av rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere


Red.anm:
Vi gjør oppmerksom på at det i punkt 2 første avsnitt andre setning skal vises til punkt 8 i rundskrivet, ikke punkt 9 slik det står.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo