Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : A-1/2016
Saksnummer : 15/2459 - 25 (ASD), 15/07450-10 (UDI)
Dokumentdato : 17.03.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda

Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – Ordningen med tidlig arbeidsstart, jobbsøkertillatelse og familiegjenforening med EØS-borgere

Siste endringer
  • Ny: A-1/2016 Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – Ordningen med tidlig arbeidsstart, jobbsøkertillatelse og familiegjenforening med EØS-borgere (17.03.2016)

    Instruks av 17. mars 2016 om endringer i utlendingsforskriften om tidlig arbeidsstart med mer. Formålet med endringene er å tilrettelegge for enklere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo