Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : A-2/2016
Saksnummer : 15/1888-69 (JD), 16/02022 (UDI)
Dokumentdato : 16.06.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda

Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – luftfart

Siste endringer
  • Ny: A-2/2016 Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – luftfart (23.06.2016)

    Nytt iverksettelsesrundskriv fra Arbeids- og sosialdepartementet. 1. juli 2016 trer det i kraft flere endringer i utlendingsforskriften for å presisere at Norge følger sine folkerettslige forpliktelser innenfor luftfarten. Bakgrunnen for endringen er at Lovavdelingen har vurdert det slik at det foreligger motstrid mellom utlendingsregelverket og grenseforordningen. Motstriden går ut på at utlendingsregelverket krever oppholdstillatelse i forbindelse med utenlandsk flypersonells arbeid på norske fly, også der oppholdet i Norge ligger innenfor grenseforordningen vedlegg VII punkt 2.1. For å tydeliggjøre at Norge følger sine internasjonale forpliktelser er kravet til oppholdstillatelse for tredjelandsborgere opphevet for slikt opphold som grenseforordningen nevner. Unntaket er begrenset til den rett Schengenreglene gir knyttet til forenklet innreise ved "stop over"/mellomlanding. 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo