Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : AI-1/2019
Saksnummer : 18/3447 (AI), 18/03410-8 (UDI)
Dokumentdato : 05.02.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om oppheving av ordningen med nasjonalitetskokker

Siste endringer
 • Ny: AI-1/2019 Instruks om oppheving av ordningen med nasjonalitetskokker (26.03.2019)

  Arbeids- og sosialdepartementet ber Utlendingsdirektoratet oppheve sitt rundskriv RS 2012-003 Første gangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper med virkning fra 1. april 2019.

  Det foreligger ikke lenger særlige hensyn som tilsier et skjerpet kompetansekrav etter utlendingsforskriften § 6-1 andre ledd for nasjonalitetskokker. Søknader om oppholdstillatelse som faglært kokk skal etter opphevingen vurderes etter bestemmelsen om faglærte i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2014-018. Endringen får virkning for alle søknader levert etter opphevingen av ordningen med nasjonalitetskokker.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo