Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-01/2015
Saksnummer : 15/2043 (JD)
Dokumentdato : 04.06.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Kopi:
NOAS
Advokatforeningen

Retningslinjer for skriftlig bekreftelse ved utsatt utreisefrist

Siste endringer
  • Ny: G-01/2015 Retningslinjer for skriftlig bekreftelse ved utsatt utreisefrist (10.06.2015)

    Returdirektivet artikkel 14 (2) fastslår at det skal gis en skriftlig bekreftelse når fristen for utreise forlenges, eller at et returvedtak inntil videre ikke vil bli håndhevet. Rundskrivet fra Justis- og beredskapsdepartementet er ment som et tillegg til punkt 6 i rundskriv G-15/2010 om retningslinjer for fastsettelse av utreisefrist i vedtak etter utlendingsloven som innebærer at utlendingen skal forlate riket.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo