Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-01/2019
Saksnummer : 19/334 (JD), 18/03325-25 (UDI)
Dokumentdato : 18.01.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Regelverk for tilskudd til returtiltak 2019

Siste endringer
  • Ny: G-01/2019 Regelverk for tilskudd til returtiltak 2019 (18.01.2019)

    Nytt rundskriv fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 18. januar 2019 på bakgrunn av Prop. 1 S (2018-2019), kap. 490, post 72. Rundskrivet regulerer tilskuddsordningen for returtiltak, herunder tildelingskriterier, frister, formelle krav, oppfølging og kontroll og klagebehandling. Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge som oppholder seg utenfor mottak returnerer uten tvang. Rundskrivet trer i kraft 18. januar 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo