Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-02/2016
Saksnummer : 15/1697
Dokumentdato : 11.03.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Retningslinjer for arbeidet med assistert retur


Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (lenke til regjeringen.no).

Rundskrivet har to vedlegg.

Siste endringer
 • Endret: G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (15.02.2018)

  Vedlegg 1:«Regelverk for individuell stønad til reise til og reintegrering i hjemlandet ved assistert retur - Statsbudsjettet for 2018, kapittel 490, post 72», er oppdatert per 7. februar 2018.

 • Endret: G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (20.03.2017)

  Vedlegg 1 er oppdatert. Punkt 8 Reintegreringsstønad for reisedokument videreføres ut 2017.

 • Endret: G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (21.11.2016)

  Vedlegg 1 er oppdatert med nye regler for tidsbegrenset stønadsprogram for lengeværende barnefamilier i punkt 8. Det er lagt til et nytt vedlegg med liste over land det ikke gis retur- eller reintegreringsstønad til.

 • Ny: G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (11.03.2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et nytt rundskriv for arbeidet med assistert retur. Rundskrivet avløser G-15/2011. De nye retningslinjene trer i kraft i dag.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo