Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-02/2019
Saksnummer : 17/6039 (JD), 18/03634-8 (UDI)
Dokumentdato : 08.03.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utledingsnemda

Ikrafttredelse av utlendingsforskriften § 10-19 a – krav om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 femte ledd

Siste endringer
  • Ny: G-02/2019 Ikrafttredelse av utlendingsforskriften § 10-19 a – krav om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 femte ledd (08.03.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en ny bestemmelse i utlf. § 10-19 a som fastsetter tidspunktet for beregning av oppholdstid og i hvilke tilfeller det skal gjøres unntak fra kravet om faktisk opphold i Norge. Bestemmelsen trer i kraft 1. april 2019. Med dette vil alle lovforslag som ble vedtatt i forbindelse med «Innstramninger II»-proposisjonen være satt i kraft.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo