Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-03/2017
Saksnummer : 16/7551
Dokumentdato : 21.06.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Endring av utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd (flerreisevisum) og rundskriv G-01/2013

Siste endringer
  • Ny: G-03/2017 Endring av utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd (flerreisevisum) og rundskriv G-01/2013 (21.06.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har endret bestemmelsen om flerreisevisum i § 3-9 tredje ledd, og tidligere rundskriv G-01/2009 av 13. juni 2009 om bruk av flerreisevisum er ikke lenger gjeldende. I henhold til utlendingsforskriften § 3-4 er Europarlaments- og rådsforordning nr. 810/2009 av 13. juli 2009 gjort til norsk forskrift, og det er denne som nærmere regulerer praksis rundt flerreisevisum.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo