Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-04/2012
Dokument-ID : G-04/2012
Saksnummer : 201104746
Dokumentdato : 22.06.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – Innhenting av opplysninger fra offentlige organer

Siste endringer
  • 2012-004-G Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – Innhenting av opplysninger fra offentlige organer (22.06.2012)

    Instruksen gjør hjemler for at utlendingsmyndighetene skal kunne innhente informasjon fra andre offentlige organer etter ul. § 84.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo