Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-05/2016
Saksnummer : 14/7412 (JD), 16/02701 (UDI)
Dokumentdato : 22.04.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av utlendingsforskriften - heving av underholdskravet og endret unntaksbestemmelse

Siste endringer
 • Ny: G-05/2016 Ikrafttredelse av utlendingsforskriften - heving av underholdskravet og endret unntaksbestemmelse (26.04.2016)

  Ikrafttredelsesrundskriv for endringer i utlendingsforskriften som trer i kraft 9. mai om heving av underholdskravet til lønnstrinn 24 og endret unntaksbestemmelse, se endringsforskrift av 22. april 2016. Underholdskravet vil bli hevet fra 88 prosent av lønnstrinn 19 til lønnstrinn 24. Per 1. mai 2015 utgjør dette en brutto årsinntekt på 305 200 kr.

  Formålet med endringene er i større grad å sikre at partene kan forsørge seg selv. Unntakshjemmelen innføres som en sikkerhetsventil for å unngå at det oppstår tilfeller der en søknad om familieinnvandring må avslås til tross for at det er åpenbart at formålene med underholdskravet er oppfylt. Det presiseres i unntaksbestemmelsen at den ikke skal praktiseres slik at den kan svekke formålet om å bekjempe tvangsekteskap. I tillegg innføres en egen unntaksbestemmelse for studenter og forskere med egne midler.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo