Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-05/2017
Dokument-ID : G-05/2017
Saksnummer : 16/2829 (JD)
Dokumentdato : 22.08.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 11-11 – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse, jf. utlendings-loven § 62 første ledd bokstav f

Siste endringer
 • Ny: G-05/2017 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 11-11 – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse, jf. utlendings-loven § 62 første ledd bokstav f (22.08.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 6. juli 2017 ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 11-11 som fastsetter nærmere vilkår for når kravet om selvforsørgelse anses oppfylt og hvilke unntak som skal gjelde. Departementet har 22. august 2017 vedtatt følgende endringer i § 11-11:

  • Første ledd bokstav e: full introduksjonsstønad etter introduksjonsloven oppfyller ikke selvforsørgelseskravet, utlendingen må også ha hatt inntekt/midler som sammen med stønaden tilsvarer 82 % av lønnstrinn 19.
  • Tredje ledd bokstav b: også elever i grunnskolen (ikke bare videregående) er unntatt fra selvforsørgelseskravet.

  Endringsforskriften trer i kraft straks, slik at ny § 11-11 trer i kraft 1. september 2017 som opprinnelig planlagt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo