Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-06/2016
Saksnummer : 15/1635 (JD)
Dokumentdato : 24.06.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politiets sikkerhetstjeneste
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 19-28 og § 19A-4a om Politiets sikkerhetstjenestes kompetanse til å bortvise når grunnleggende nasjonale interesser tilsier det

Siste endringer
  • Ny: G-06/2016 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 19-28 og § 19A-4a om Politiets sikkerhetstjenestes kompetanse til å bortvise når grunnleggende nasjonale interesser tilsier det (24.06.2016)

    Nytt ikrafttredelsesrundskriv fra Justisdepartementet knyttet til PST sin kompetanse til å bortvise når grunnleggende nasjonale interesser tilsier det. Utlendingsloven ble endret 20. mai jf. Prop. 58 L (2015-2016) for å gi politiet denne myndigheten, og forskriftsendringene i utf. kapittel 19 og 19A trer i kraft 1. juli 2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo