Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-08/2016
Saksnummer : 16/422
Dokumentdato : 28.10.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om tolkning av statsborgerloven - gjeldende rett for statsløse søkere som er født i Norge

Siste endringer
  • Ny: G-08/2016 Instruks om tolkning av statsborgerloven - gjeldende rett for statsløse søkere som er født i Norge (28.10.2016)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet skal sikre at søknader om statsborgerskap fra statsløse søkere født i Norge behandles i henhold til internasjonale konvensjoner slik statsborgerloven § 3 fastsetter.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo