Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-08/2018
Saksnummer : 17/7163 (JD), 16/03951-28 (UDI)
Dokumentdato : 25.10.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Kunnskapsdepartementet

G-08/2018 Ikrafttredelse av nye lovregler om utvisning fra 1. november 2018

Siste endringer
  • Ny: G-08/2018 G-08/2018 Ikrafttredelse av nye lovregler om utvisning fra 1. november 2018 (26.10.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende overgangsbestemmelser i forbindelse med endring i utlendingsloven §§ 66-68 og 73 om utvisning på grunnlag av utelukkelse fra flyktningstatus mv.: En utlending som før 1. november 2018 er gitt asyl, kan ikke utvises etter de nye lovreglene uten at det først blir truffet vedtak om utelukkelse eller tilbakekall. En utlending som før 1. november 2018 er gitt oppholdstillatelse med en annen hjemmel enn utlendingsloven § 74 eller § 28, kan ikke utvises etter de nye lovreglene, med mindre handlingene har funnet sted etter lovendringenes ikrafttredelse eller forholdet gir grunnlag for tilbakekall av den gitte tillatelsen. Endringene trer i kraft 1. november 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo