Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-10/2016
Saksnummer : 2015/54911-10
Dokumentdato : 04.08.2016

Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Siste endringer
  • Ny: G-10/2016 Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (23.08.2016)

    Rundskriv fra Justisdepartementet som erstatter IMDI-13-2014 Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Norske borgere og personer bosatt i Norge kan under opphold i utlandet bli utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen æresrelatert vold, eller forsøk på dette. Utenriksstasjoner kan bli kontaktet av den utsatte med anmodning om bistand til å hjelpe personen tilbake til Norge. Rundskrivet omhandler målgruppe for refusjonsordningen, økonomiske forutsetninger, utgifter som kan dekkes og rutiner for søknad om refusjon.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo