Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-13/2016
Saksnummer : 16/2829 (JD)
Dokumentdato : 16.12.2016

Ikrafttredelse av utlendingsforskriften §§ 11-9 og 11-10 mv. – krav om norskkunnskaper og samfunnskunnskap for rett til permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d og e

Siste endringer
  • Ny: G-13/2016 Ikrafttredelse av utlendingsforskriften §§ 11-9 og 11-10 mv. – krav om norskkunnskaper og samfunnskunnskap for rett til permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d og e (16.12.2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet har endret utlendingsforskriften som følge av endring i utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d og e (Innstramninger II). Etter § 62 første ledd bokstav d må utlendingen ha gjennomført pliktig norskopplæring for å få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge. Endringene i bokstav d og e innebærer at det også stilles krav om gjennomført pliktig opplæring i samfunnskunnskap og bestått avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Ny utlf. §§ 11-9 tredje ledd og 11-10 tredje ledd gjelder for søknader fremmet fra 17. desember 2016, og åpner for at UDI og UNE kan gjøre unntak fra opplæringskravene i utl. § 62 første ledd bokstav d og e, uten å henvise utlendingen til å søke kommunen om fritak. Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo