Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Siste endringer
  • Ny: G-14/2016 Ikrafttredelse av endringer i statsborgerloven § 8 og statsborgerforskriften kap. 4 (22.12.2016)

    Stortinget vedtok 11. desember 2015 endringer i statsborgerloven (sbl.) § 7 første ledd bokstav f, jf. sbl. § 8. Endringen innebærer at søkere mellom 18 og 67 år må beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk for å ha rett til norsk statsborgerskap etter søknad. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor innført nærmere bestemmelser i statsborgerforskriften om kravene om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap, og grunnlag for unntak fra kravene. Endringene er gjennomført ved nye §§ 4-4 til 4-6 og § 14-5, og mindre endringer i §§ 4-1 og 4-2. Ikrafttredelse 1. januar 2017.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen