Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-01/2019
Saksnummer : 18/1522 (JD), 16/03776-42 (UDI)
Dokumentdato : 15.04.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)

Siste endringer
  • Ny: GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning) (23.04.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet instruerer UDI om anvendelsen av utl. § 63 første ledd (tilbakekall) og § 66 første ledd bokstav a (utvisning) overfor personer som har deltatt i tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram i henhold til Kunnskapsdepartementets F-03-19 Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker. UDI skal ikke utvise eller tilbakekalle oppholdstillatelse til utlending som omfattes av målgruppen, alene på grunn av at det tidligere er gitt uriktige opplysninger om identitet til utlendingsmyndighetene. Dette gjelder også der utlendingen tidligere har fremlagt falske dokumenter for å understøtte opplysninger om uriktig identitet. Instruksen trer i kraft 1. mai 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo