Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-03/2016
Saksnummer : 15/4518 (JD), 15-05688-9 (UDI)
Dokumentdato : 15.03.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste

Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket

Siste endringer
  • Ny: GI-03/2016 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket (15.03.2016)

    Ny instruks til UDI og PST fra Justis- og beredskapsdepartementet, som opphever tidligere instrukser GI-04/2013 og GI-04/2014. Instruksen viser til en veiledende indikatorliste som søker å angi forhold som kan indikere at en utlendingssak kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Intruksen trer i kraft straks. Departementet har gitt en egen instruks til UNE, GI-02/2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo