Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-04/2015
Saksnummer : 15/1331 (JD)
Dokumentdato : 18.03.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

Siste endringer
  • Ny: GI-04/2015 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak (19.03.2015)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Målgruppen for utlendingsforskriften § 8-5, barn som har oppholdt seg i Norge i 4,5 år eller mer, skal ha fått tilstrekkelig informasjon om muligheten til å få saken sin behandlet etter dette regelverket før tvangsretur finner sted. UNEs og UDIs vedtak om iverksetting av vedtak som innebærer at denne målgruppen må forlate Norge, skal derfor gis utsatt iverksetting inntil saken er behandlet på nytt etter nytt regelverk.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo