Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-04/2017
Saksnummer : 16/7791
Dokumentdato : 03.05.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

 

Kopi:

Utlendingsnemnda
Politiets utlendingsenhet
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Beboermedvirkning i mottak

 

GI-04/2017 – Beboermedvirkning i mottak (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: GI-04/2017 Beboermedvirkning i mottak (04.05.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har i nytt rundskriv instruert UDI om at beboere i mottak, uten oppholdstillatelse som gir rett til arbeid, kun kan utøve frivillig vederlagsfritt arbeid dersom det dreier seg om aktiviteter som normalt ikke kjøpes av næringsdrivende. Instruksen er gitt som følge av praksisforeleggelse fra UDI.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo