Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-05/2016
Saksnummer : 15/1261
Dokumentdato : 18.03.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet

Instruks om behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13 mv.

Siste endringer
  • Ny: GI-05/2016 Instruks om behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13 mv. (30.03.2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet har ved instruks av 18. mars 2016 instruert UDI om saksbehandlingsrutiner i saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av registreringsordningen, i kraft av å være familiemedlem til EØS-borger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo