Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-05/2018
Dokumentdato : 04.06.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Overgangsordning for personer som søkte opphold etter utlendingsloven § 48 før 20. april 2018


Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 4. juni 2018: GI-05/2018 Overgangsordning for personer som søkte opphold etter utlendingsloven § 48 før 20. april 2018 (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: GI-05/2018 Overgangsordning for personer som søkte opphold etter utlendingsloven § 48 før 20. april 2018 (04.06.2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet om overgangsordning for personer som søkte opphold etter utlendingsloven § 48 før 20. april 2018. Utlendinger som før 20. april 2018 søkte om oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 48 for å inngå ekteskap, og som får avslag fordi de ikke fyller 24-årskravet, skal få refundert innbetalt behandlingsgebyr à kr 10 500. Innbetalt gebyr skal ikke tilbakebetales dersom det også er andre vilkår etter § 48 som ikke er oppfylt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo