Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-06/2017
Saksnummer : 16/2507 (JD)
Dokumentdato : 12.05.2017
Mottakere :

Utlendingsnemnda

 

Kopi:
Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Advokatforeningen
NOAS

Opprettelse av et ressurssutvalg for konvertittsaker

Siste endringer
  • Ny: GI-06/2017 Opprettelse av et ressurssutvalg for konvertittsaker (12.05.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsnemnda (UNE) om å opprette et ressursutvalg for konvertittsaker i et ettårig prøveprosjekt. Formålet med instruksen er å styrke saksbehandlingen i UNE ytterligere i saker om beskyttelse hvor det er spørsmål om en anført konvertering kan anses troverdig. Utvalget skal bestå av ressurspersoner med særlig kunnskap om konverteringsspørsmål innenfor trosretninger eller livssyn. Instruksen får kun anvendelse i saker som skal behandles i nemnd- eller stornemndmøte med personlig fremmøte etter utlendingsloven § 78 sjette ledd, jamfør utlendingsforskriften § 16-9 første ledd bokstav a.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen