Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-08/2015
Saksnummer : 15/870 (JD)
Dokumentdato : 06.07.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda

Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet

Siste endringer
  • Ny: GI-08/2015 Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet (06.07.2015)

    Ny instruks fra Justis-og beredskapsdepartementet som gjelder saker hvor tidligere asylsøkere har fått oppholdstillatelse etter § 38 under falsk identitet og nasjonalitet, og hvor de nye nasjonalitetsopplysningene innebærer at de aktuelle personene kan ha rett til flyktningstatus etter lovens § 28. Departementet anser det som svært viktig med tydelige reaksjoner overfor personer som tidligere har skaffet seg oppholdstillatelse under falsk identitet.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen