Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-08/2016
Saksnummer : 15/6357 (JD)
Dokumentdato : 24.06.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse

Siste endringer
  • Ny: GI-08/2016 Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse (24.06.2016)

    På bakgrunn av en praksisforeleggelse fra UDI av 21. april i år, har Justis- og beredskapsdepartementet instruert UDI om at det ikke vil bli gjort endringer i tidligere gitte instrukser for håndteringen av Storskogsakene (GI-13/2015 av 24. november 2015 og GI-07/2016 av 26. april 2016). Dette innebærer at asylsøkere som har hatt flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland, og som har reist inn i Norge via Storskog grensepasseringssted, fortsatt kan nektes realitetsbehandling i Norge. Det skal som tidligere foretas en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak av om utlendingsloven § 73 er til hinder for retur til Russland.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo