Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-08/2018
Saksnummer : 15/4518 (JD), 15/05688-26 (UDI)
Dokumentdato : 25.06.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket

Siste endringer
  • Ny: GI-08/2018 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket (27.06.2018)

    Begrenset revisjon av tidligere instruks GI-03/2016. UDI gjøres særlig oppmerksom på endringer i punktene 6, 8 og 13: Foreløpig redegjørelse ikke lenger hovedregel. Saksoversendelser som er ugraderte eller gradert t.o.m. begrenset kan gjøres elektronisk. Endret frist for oversendelse av saker etter utl. kapittel 14. Tilføyelse mht. klageoversendelser i partsinnsynssaker. Tilføyelser om UDIs dialog med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og endringer i punktene som gjelder PSTs og UDs vurderinger. Mindre justeringer i enkelte andre punkter i instruksen. Trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo