Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-09/2016
Saksnummer : 15/290 (JD)
Dokumentdato : 24.06.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Opphevelse av instruks om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for personer som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vernet mot retur

Siste endringer
  • Ny: GI-09/2016 Opphevelse av instruks om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for personer som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vernet mot retur (24.06.2016)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som opphever instruks GI-01/2015, om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for personer som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vernet mot retur. Departementet har sendt ut et høringsnotat hvor bl.a. de tema som er omhandlet i instruksen foreslås nedfelt i utlendingsforskriften.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo