Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-10/2016
Saksnummer : 16/01378
Dokumentdato : 04.07.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Politidirektoratet

Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet

Siste endringer
  • Ny: GI-10/2016 Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet (04.07.2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet i ny instruks at alle asylmottak skal gi politiet opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet på beboere ved mottaket når politiet ber om det. Formålet er å bidra til at politiet får en fullstendig oversikt over utlendinger som oppholder seg i det enkelte politidistrikt, slik at politiet lettere kan utføre sine oppgaver som kontrollorgan på utlendingsfeltet og fremme arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen