Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-11/2015
Saksnummer : 14/7042-MHA
Dokumentdato : 18.09.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet

Instruks om utvidet bruk av DNA-testing

Siste endringer
  • Ny: GI-11/2015 Instruks om utvidet bruk av DNA-testing (18.09.2015)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI om å benytte DNA-tester i større omfang enn det som er praksis i dag. UDI må selv vurdere hvor stor økningen kan være innenfor gjeldende rammer for UDI, UD og politiet. Instruksen er ikke begrenset til saker om familieinnvandring. Det innebærer at UDI kan vurdere å utvide bruken av DNA-tester også i asylsaker dersom det anses hensiktsmessig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo