Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-11/2016
Saksnummer : 15/5146
Dokumentdato : 30.06.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Politidirektoratet,
Utlendingsnemnda,
Arbeids- og sosialdepartementet,
Utenriksdepartementet

Behandling av søknad om nasjonalt besøksvisum med grunnlag i nasjonale hensyn, jf. utlendingsloven § 11

Siste endringer
  • Ny: GI-11/2016 Behandling av søknad om nasjonalt besøksvisum med grunnlag i nasjonale hensyn, jf. utlendingsloven § 11 (30.06.2016)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, om vurdering av returforutsetninger og hvorvidt nasjonale hensyn gjør seg gjeldende ved søknad om nasjonalt besøksvisum. UDI har ved praksisforeleggelse gjort departementet oppmerksom på at flere utenlandske borgere som har fått nasjonalt besøksvisum etter invitasjon fra norske myndigheter og organisasjoner, ikke har returnert til hjemlandet etter endt besøk. Departementet har sluttet seg til UDIs vurdering og forslag om praksisjustering, og har nå instruert UDI om å foreta en reell vurdering av returforutsetningene opp mot nasjonale hensyn i den enkelte sak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo