Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-11/2017
Dokumentdato : 12.12.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Siste endringer
  • Ny: GI-11/2017 Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd (12.12.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har i instruks 12. des 2017 instruert UDI og UNE om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd. Instruksen innebærer at UDI ikke skal fatte vedtak om tilbakekall, og at sakene heller ikke skal utredes. Denne instruksen erstatter tidligere instruks GI-09/2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo