Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-11/2018
Saksnummer : 15/2126
Dokumentdato : 03.09.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Kopi:
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

GI-11/2018 – Instruks om opphevelse av instruks AI/91-2009

Siste endringer
  • Ny: GI-11/2018 – Instruks om opphevelse av instruks AI/91-2009 (03.09.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å oppheve instruks AI/91-2009 vedrørende foreleggelse for departementet ved søknader fra personer som omfattes av EUs terrorliste. Disse sakene skal ikke lenger rutinemessig forelegges departementet, men behandles i henhold til instrukser om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo