Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-12/2015
Saksnummer : 15/6357
Dokumentdato : 20.10.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling og prioritering

Siste endringer
  • Ny: GI-12/2015 Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling og prioritering (20.10.2015)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som instruerer UDI i behandlingen av asylsøknader fremsatt av personer som har reist inn i Norge fra Russland. Bakgrunnen for instruksen er økningen av antallet asylsøkere som ankommer Norge over den norsk-russiske grensen ved Storskog grensekontrollsted. Flere av søkerne som kommer har dobbelt statsborgerskap, og svært mange har enten visum eller oppholdstillatelse i Russland. UDI skal særlig vurdere om søknaden kan nektes tatt til realitetsbehandling etter utl. § 32.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo