Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-12/2018
Saksnummer : 18/5273 (JD), 18/04297-1 (UDI)
Dokumentdato : 19.10.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Presisering av foreldrebegrepet i utlendingsforskriften § 8-10

Siste endringer
  • Ny: GI-12/2018 Presisering av foreldrebegrepet i utlendingsforskriften § 8-10 (19.10.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet instruerer UDI slik: Utgangspunktet er at «foreldre» i utlendingsforskriften § 8-10 skal tolkes som juridisk forelder. Søkeren må som utgangspunkt altså ha hatt minst én forelder som var norsk borger og registrert som juridisk forelder på søkerens fødselstidspunkt. Dersom søkeren har minst én biologisk forelder som var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, men som ikke var registrert som juridisk forelder på dette tidspunktet, vil søkeren likevel ha rett til oppholdstillatelse etter § 8-10 dersom den norske borgeren er registrert som juridisk forelder på søknadstidspunktet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo