Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-13/2017
Dokument-ID : GI-13/2017
Saksnummer : 15/4259 (JD), 17/02021 (UDI)
Dokumentdato : 19.09.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere

Siste endringer
  • Ny: GI-13/2017 Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere (19.09.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har oppdatert og opphevet sin tidligere instruks GI-05/2017 om innkvartering av asylsøkere. Den oppdaterte instruksen har fått et nytt punkt 2.4 om mottakssystemets sammensetning. Videre er punkt 3.4 om representantordningen for enslige, mindreårige asylsøkere justert. Departementet gir UDI et utvidet handlingsrom når det gjelder samarbeidspartnere og temaer det skal samarbeides om knyttet til representantordningen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo