Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-15/2018
Saksnummer : 17/4634 (JD), 17/02923-9 (UDI)
Dokumentdato : 05.11.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeids- og sosialdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Underholdskravet for nyutdannede og forskere mv. som skal være arbeidssøkere – praktisering av utlendingsloven § 58 (krav til underhold og bolig)

Siste endringer
  • Ny: GI-15/2018 Underholdskravet for nyutdannede og forskere mv. som skal være arbeidssøkere – praktisering av utlendingsloven § 58 (krav til underhold og bolig) (05.11.2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdeprtementet gjelder utlendinger som har studert i Norge, og som fyller vilkårene for å få en tillatelse som faglært. Formålet med instruksen er å sikre at det ikke gjøres endringer i kravet som stilles til underhold for utlendinger som søker oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften (utf.) § 6-29, jf. utlendingsloven § 58 og utf. § 10-7. Dette innebærer at det som etter langvarig forvaltningspraksis anses som tilstrekkelig for at underhold skal være sikret etter utlf. § 10-7, fortsatt skal gjelde for denne gruppen. Bakgrunnen for instruksen er at UDI har foreslått å stille samme underholdskrav for denne gruppen, som for studenter.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo