Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-16/2018
Saksnummer : 18/1522 (JD), 16/03776 (UDI)
Dokumentdato : 07.11.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Pilotprosjekt – tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)

Siste endringer
  • Ny: GI-16/2018 Pilotprosjekt – tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning) (07.11.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementets instruks til UDI bygger på et pilotprosjekt for identitetsavklaringsprogram for irakere i Norge som ble igangsatt i desemper 2017. I februar 2018 ble det åpnet for at også irakere som ikke er registrert med riktig identitet i Norge kunne delta i pilotprosjektet. De fleste av disse sakene er ennå ikke verifisert. Rimelighetshensyn tilsier at vilkårene som vil gjelde for et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere, også bør gjelde for deltakerne i pilotprosjektet. Dette innebærer at UDI ikke skal fatte vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse eller utvisning alene på grunn av at utlendingen har fremlagt uriktige opplysninger om identitet i disse tilfellene, jf. utl. § 63 første ledd og § 66 første ledd bokstav a. Instruksen trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo