Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-08/2014
Saksnummer : 14/2962 (JD)
Dokumentdato : 07.07.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-25 – au pairordningen

Siste endringer
  • Ny: 2014-008-GI Instruks om praktisering av utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-25 – au pairordningen (08.07.2014)

    Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet om å fortsette å behandle søknader om au pairtillatelse i tråd med gjeldende praksis.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo