Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : Q-42/2015
Saksnummer : 15/10889
Dokumentdato : 15.12.2015

Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land

Siste endringer
  • Ny: Q-42/2015 Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land (21.12.2015)

    Nytt rundskriv fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) med retningslinjer til kommunene om hvordan håndtere barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo