Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

EASO Country Guidance utgjør felles retningslinjer for asylpraksis for landene i EU. Retningslinjene er basert på landinformasjonsrapporter produsert av EASO. Et nettverk av praksisansvarlige fra medlemslandene analyserer landinformasjonen i tråd med EUs regelverk (statusdirektivet 2011/95/EU), rettspraksis i EU domstolen og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), og tar også hensyn til UNHCRs anbefalinger. EASO Country Guidance er ikke bindende for medlemslandene i EU, men de skal tas i betraktning ved vurderingen av søknader om beskyttelse. Det endelige målet er å bidra til lik anvendelse av kriteriene for internasjonal beskyttelse i Europa.  

Selv om EASO Country Guidance ikke er bindende for norske myndigheter, er det en relevant rettskilde som gir uttrykk for internasjonal praksis når det gjelder anvendelsen av flyktningkonvensjonen artikkel 1 A og våre internasjonale forpliktelser etter den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hvilken vekt de enkelte retningslinjene skal tillegges vil bero på en konkret vurdering av hvor oppdatert og godt begrunnet retningslinjen er, herunder om den bygger på relevant rettspraksis, kvaliteten på landinformasjonen, og i hvilken grad sammenlignbare land følger retningslinjen. UDI har i alle tilfeller plikt til å gjøre selvstendige vurderinger av individuelle søknader i lys av alle relevante rettskilder og tilgjengelig og oppdatert landinformasjon. 

Rettskilder - EASO Country Guidance Notes

Sorter
Du har valgt rettskildekategori 'EASO Country Guidance Notes'. Viser 1-3 av totalt 3

Avgrens på

Avgrens emner
Avgrens land

Avgrens på dato

Fra dato: Til dato:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo