Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Denne rettskildekategorien inneholder sammenfatninger av relevante dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). EMD behandler klager fra enkeltpersoner og avgjør om staten har krenket deres rettigheter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Du finner link til dommene under hvert enkelt sammendrag. Avgjørelser fra EMD er av stor betydning for norsk rettsanvendelse. EMD-avgjørelser mot Norge er direkte bindende.

Sammenfatningene gir en kort oppsummering av faktum og domstolens vurderinger og konklusjoner. Sammenfatningene har ingen selvstendig rettskildeverdi. Dokumentdato er dato for domsavsigelsen. 

Sammenfatningene utarbeides av UDI, se IM 2012-018 for mer informasjon.

Rettskilder - EMD sammenfatninger

Sorter
Du har valgt rettskildekategori 'EMD sammenfatninger'. Viser 1-75 av totalt 75

Avgrens på

Avgrens emner
Avgrens land

Avgrens på dato

Fra dato: Til dato:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo