Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Denne rettskildekategorien inneholder sammenfatninger av relevante avgjørelser fra EU-domstolen (Court of Justice of the European Union). Det er særlig prejudisielle avgjørelser som er relevante i denne sammenheng.

En prejudisiell avgjørelse er en avgjørelse hvor en domstol fra et medlemsland ber om en tolkning av felleskapslovgivningen i en sak som er forelagt domstolen i det landet. Når EU-domstolen har fattet sin beslutning, vil alle domstoler i medlemslandene være bundet av beslutningen i alle saker der den samme typen spørsmål kommer opp.

EU-domstolen spiller en viktig rolle i utviklingen av EUs lovgivning, også på menneskerettighetsfeltet. Domstolens juridiske tolkninger er bindende for EUs medlemsstater og inngår derfor som en del av den akkumulerte lovgivningen (den såkalte ”acquis communautaire”). Dommene er en viktig rettskildefaktor også for Norge.

Samlingen av sammenfatninger er ikke komplett, men basert på et utvalg av de mest sentrale og prinsipielle avgjørelsene som er relevante for Norge.

Sammenfatningene gir en kort oppsummering av faktum og domstolens vurderinger og konklusjoner, men har ingen selvstendig rettskildeverdi. Sammenfatningene utarbeides av UDI, se IM 2012-018 for mer informasjon.

Du finner link til dommene under hvert enkelt sammendrag.

Rettskilder - EU-domstolens rettspraksis

Sorter
Du har valgt rettskildekategori 'EU-domstolens rettspraksis'. Viser 1-33 av totalt 33

Avgrens på

Avgrens emner
Avgrens land

Avgrens på dato

Fra dato: Til dato:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo