Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forarbeider

Siste endringer
  • Ny: Prop. 82 L (2017–2018) Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet) (23.04.2018)

    Barne- og likestillingsdepartementet foreslo 10. april en hjemmel til å be om DNA-test før farskap erklæres for barn født i utlandet. Dette gjelder når DNA-test er nødvendig fordi barnet, moren eller den som vil erklære seg som far, ikke kan godtgjøre identiteten sin, eller det er grunn til å tro at det gis uriktige opplysninger om hvem som er far for å få norsk statsborgerskap til barnet. Forslaget medfører endringer i barneloven §§ 4 og 81 og statsborgerloven §§ 4 og 37.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo